Kalendarz wydarzeń

Światowe Spotkanie Rodzin, Filadelfia 2015

Ósme Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się w dniach 22-27 września 2015 roku w Filadelfii, w amerykańskim stanie Pensylwania. Poinformował o tym miejscowy arcybiskup Charles Chaput na konferencji prasowej 26 lutego

Książka

          

Papieskie katechezy o rodzinie

Katechezy papieskie dotyczące życia małżeńskiego i rodzinnego w jednym miejscu – to pozycja dla każdej rodziny. Ojciec św. Franciszek w sposób przystępny i prosty tłumaczy: relacje tworzące rodzinę, rolę każdego z jej członków, powołanie do życia małżeńskiego, bycie kobietą i mężczyzną, matką lub ojcem; przeprowadza w kluczu Bożego słowa przez wiele współczesnych problemów. 

O nas

Rada ds. Rodziny posiada swe Biuro, mieszczące się w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie, tradycyjnie zwane Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin. Pracami jego kieruje Dyrektor we współpracy z Krajowym Doradą Życia Rodzinnego. Dyrektora, Krajowego Doradcę, jak też innych pracowników Biura, w miarę potrzeby, powołuje Przewodniczący Rady.

Do zadań Biura należy:
 

 • wykonywać zadania zlecone mu przez Radę i jej Przewodniczącego;
 • współpracować z Diecezjalnymi Wydziałami Duszpasterstwa Rodzin;
 • służyć informacją i pomocą osobom i instytucjom zaangażowanym w troskę o rodziny;
 • organizować codzienne dyżury w siedzibie Ośrodka;
 • redagować, wydawać i udostępniać diecezjom wg zamówień biuletyn „Sprawy Rodziny”;
 • troszczyć się o wydawanie podstawowych publikacji z zakresu:
  - papieskiego nauczania o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu (Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Evangelium Vitae, Karta Praw Rodziny, List do Rodzin, List do Kobiet itp.),
  - teologii, pedagogiki i psychologii małżeństwa i rodziny,
  - naturalnego planowania rodziny itp.;
  - prowadzić dokumentację własnej działalności i gromadzić sprawozdania z Diecezjalnych Wydziałów Duszpasterstwa Rodzin

 

Rada do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski

Skład Rady ds. Rodziny
Przewodniczący – bp Jan Wątroba

Członkowie:
bp Damian Bryl
abp Andrzej Dzięga
abp Henryk Hoser SAC
bp Romuald Kamiński
bp Grzegorz Kaszak
bp Stanisław Stefanek SChr
bp Jan Szkodoń
bp Wiesław Śmigiel

Konsultorzy:
ks. Przemysław Drąg
ks. Wacław Gubała
Mieczysław Guzewicz
Kazimierz Kapera
ks. Jacek Konieczny
Maria Smereczyńska
Grażyna Strug
Roman Strug
ks. Władysław Szewczyk
ks. Sławomir Sznurkowski SSP
Barbara Wiater
Paweł Wosicki

Zadaniem Rady jest troska o rodzinę i o jej prawa, promocja godności rodziny i kobiety, troska o dzieci, obrona życia poczętego i związane z tym sprawy. Rada, w ramach określonych przez Zebranie Plenarne KEP, studiuje należące do zakresu jej działania problemy, podejmuje inicjatywy i opracowuje materiały duszpasterskie oraz projekty dokumentów. W razie potrzeby Rada opiniuje sprawy związane z jej kompetencją przesłane przez przewodniczącego KEP lub Sekretariat Episkopatu i pomaga im w ich rozwiązaniu.

Fundacja „Razem w Rodzinie”

Działania Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin wspiera Fundacja „Razem w Rodzinie”.
Celem fundacji jest m. in. współfinansowanie działań i funkcjonowania siedziby KODR, promowanie i wspieranie działalności duszpasterskiej na rzecz rodzin, propagowanie poszanowania prawa do życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, propagowanie i ochrona modelu rodziny opartego na trwałym małżeństwie kobiety
i mężczyzny oraz wspieranie wszelkich inicjatyw o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, zdrowotnym, ekonomicznym i politycznym, które sprzyjają ochronie życia, trwałości małżeństwa, stabilności rodziny oraz motywują do posiadania dzieci.

Fundacja „Razem w Rodzinie”
skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. 510 114 164

Numer konta
ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495