Kalendarz wydarzeń

Światowe Spotkanie Rodzin, Filadelfia 2015

Ósme Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się w dniach 22-27 września 2015 roku w Filadelfii, w amerykańskim stanie Pensylwania. Poinformował o tym miejscowy arcybiskup Charles Chaput na konferencji prasowej 26 lutego

Książka

          

Papieskie katechezy o rodzinie

Katechezy papieskie dotyczące życia małżeńskiego i rodzinnego w jednym miejscu – to pozycja dla każdej rodziny. Ojciec św. Franciszek w sposób przystępny i prosty tłumaczy: relacje tworzące rodzinę, rolę każdego z jej członków, powołanie do życia małżeńskiego, bycie kobietą i mężczyzną, matką lub ojcem; przeprowadza w kluczu Bożego słowa przez wiele współczesnych problemów. 

Modlitwa w intencji życia – zaproszenie

Życie jest najcenniejszym darem, jaki człowiek otrzymuje. Rad ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski zwraca się do wszystkich wiernych, by podjęli osobistą i wspólnotową modlitwę w intencji życia.

Biskup Jan Wątroba, który przewodniczy Radzie ds. Rodziny, prosi biskupów, księży i świeckich o podjęcie wysiłku modlitewnego. W specjalnym liście napisał m. in.: „Zapraszamy do podjęcia krucjaty modlitewnej na rzecz ochrony życia każdego człowieka: dziecka od momentu poczęcia oraz osób starszych i chorych. Proponujemy, aby w każdą niedzielę po wszystkich Mszach św. odmawiać wspólnie z wiernymi modlitwę św. Jana Pawła II zamieszczoną w encyklice „Evangelium vitae”. Niech ta modlitwa w czasie debat sejmowych i dyskusji społecznych o godności życia człowieka będzie wyrazem zaangażowania wszystkich w budowanie cywilizacji miłości. Sugerujemy, aby modlitwa w intencji życia była prowadzona w parafiach do Uroczystości Bożego Narodzenia. 
Świadomi siły modlitwy rodziny katolickiej zachęcamy także, aby każda rodzina podczas modlitwy domowej codziennie prosiła za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Rodzin o wprowadzenie w Polsce prawnej gwarancji ochrony życia każdego człowieka”.
 
„Niestety obecnie jesteśmy świadkami, jak wiele osób dobrowolnie rezygnuje z walki o swoją godność, jak odmawia sobie prawa do życia poprzez uzależnienie, a w skrajnych przypadkach nawet przez eutanazję. Widzimy także, że wiele osób ciągle nie rozumie, jak wielkim dobrem jest życie dziecka pod sercem jego matki. Wobec tych trudnych zjawisk pragniemy zaprosić wszystkich wierzących do wytrwałej i systematycznej modlitwy w intencji życia. Chcemy prosić dobrego Boga o dar radości życia dla każdego człowieka” – wyjaśnia ks. Przemysław Drąg Krajowy Duszpasterz Rodzin i zachęca do podjęcia krucjaty modlitewnej.
 
Treść modlitwy
 
O Maryjo, jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci,
którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki 
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,
aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.
Amen
 
Evangelium vitae, 105